Etikettarkiv: Granit

Stenarbeten vid Villa Ekman

Trädgårdsanläggning, Villa Ekman

Mot gatan är en kallmur byggd i granit, trappsteg är granitblocksteg i Bjärlövsgranit och vilplan av smågatsten i Bjärlövsgranit.

Villa Ekman har vi anlagt i samarbete med Trivselträdgårdar AB på Tyresö. Ritat har Funkia landskapsarkitektur gjort. Från början var bara en slänt med tuvigt gräs och en felbyggd åsnestig som var livsfarlig på vintern. Det är 5 meters höjdskillnad mellan gatan och huset.

Villa Ekman

Påbörjat grundarbete, murbygge, stentrappor, stengång, förberedande belysning, jordbearbetning.

Villa Ekman

I slänten är växter planterade som efter etableringsskötsel ska vara lättskötta i den branta backen.

Villa Ekman, detalj stengång

Trappsteg i granit och vilplan i smågatsten. Smidesräcke med teakhandledare och belysningspållare.

Villa Ekman, stenläggning entréplan

Entréplanet är gjutet och klätt med kalkstensplattor i fallande längder och runt huset är hårdgjorda ytor kalkstensplattor, smågatsten och stenmjöl.

Villa Ekman, detalj stenläggning

Mot rabatter finns nedgrävda stålkanter.

Radhus med parkering & fikaplats

Radhus med parkering & fikaplatsRadhus där kunden själv skissat på utformningen. Nytt underarbete med bärlager på grund av stora sättningar. Befintligt skiffer har lagts om och omdisponerats. Stor rabatt har ersatts med fikaplats. Befintliga granitkantstöd har satts om. Runt magnolian har kompletterats med storgatstenskant. Natursingel runt liten fikaplats med trampstenar i skiffer till.

Radhus med parkering & fikaplats

Renoverad sekelskiftesträdgård

Villa där Topia utfört underlaget för renovering av sekelskiftesträdgården.

Renoverad sekelskiftesträdgård

Gångar i natursingel kantade av begagnad svensk storgatsten, förberedd gräsmatta.

Renoverad sekelskiftesträdgård

På framsidan ränndalar i storgatsten.

Renoverad sekelskiftesträdgård

Murar i bakgjuten sprängsten på platta, groventré med granithäll och trappa i granitblocksteg av Bjärlövsgranit. Begagnad svensk storgatstensyta

Renoverad sekelskiftesträdgård

Dränering och bakgjutning.

Renoverad sekelskiftesträdgård

Stenar pusslas och huggs mestadels för hand.