Etikettarkiv: Stödmurar

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Renovering av trädgård åt AB Stadsholmen på Södermalm med stora kulturhistoriska värden. En trädgård med relativt oförändrad form sedan 1860 och väldokumenterad från slutet av 1800-talet. Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet finns fortfarande växter kvar. Topia har gjort rambeskrivning och Maria Flink dokumenterat växter.

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Vissa delar av trädgården rörs inte. Större delen av planteringarna och gångar mot husen (som också renoverats) görs om från grunden då det krävs åtgärder för dränering, vattenavrinning, jordförbättring och utrotning av rotogräs.

De värdefulla växterna har under markarbetena jordslagits och sedan omplanterats i ny jord. I princip ska anläggningen se ut som förut men en del enkla stenkanter ersätts med en låg kallmur i granit för att få fall från husen. En ränndal i kullersten mot husen med entréplan i begagnad storgatsten. Gångar i natursingel blandat med sand för att få tidstypiskt utseende. Kompletterat med trappor i råkilad Bjärlövsgranit.

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Kallmur och ränndal i kullersten.

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Granittrappor och grusgångar. De enkla kanterna runt rabatter är mestadels kantiga befintliga stenar.