Renoverad sekelskiftesträdgård

Villa där Topia utfört underlaget för renovering av sekelskiftesträdgården.

Renoverad sekelskiftesträdgård

Gångar i natursingel kantade av begagnad svensk storgatsten, förberedd gräsmatta.

Renoverad sekelskiftesträdgård

På framsidan ränndalar i storgatsten.

Renoverad sekelskiftesträdgård

Murar i bakgjuten sprängsten på platta, groventré med granithäll och trappa i granitblocksteg av Bjärlövsgranit. Begagnad svensk storgatstensyta

Renoverad sekelskiftesträdgård

Dränering och bakgjutning.

Renoverad sekelskiftesträdgård

Stenar pusslas och huggs mestadels för hand.