Grundisolering

Vi utför grundisolering och dränering av husgrunder. Vi brukar använda isodrän. Källaren blir varmare och torrare och isodränskivan arbetar med naturlagarna för att få en utåtriktad fuktvandring i källarväggen. Korrekt utförd dränering är givetvis också en förutsättning för att få en torr källare.

Se information på isodran.se.