Planering  inför trädgårdsanläggning av villatomt

Vi utför enklare projektering i samråd med kund, för mer omfattande arbeten samarbetar vi med trädgårdsarkitekter.

Har du möjlighet är det bra att först lära känna sin trädgård under alla årstider. Då kan du få en trädgård som passar just dig. Var vill du kunna gå eller ta en fika, var finns kvällssolen, vilka växter uppskattar du och vad önskar du komplettera med,  och hur leker barnen?

Skaffa gärna fram en tomtkarta innan. Det underlättar med ett skalenligt underlag. Vill du kan du göra en skalenlig skiss själv med en beskrivning av hur du vill ha det. Helst ska underlaget vara mängdsatt, det vill säga angett hur stora olika ytor är.

Du kan också ta hjälp av en trädgårdsarkitekt som gör en ritning. Trädgårdsarkitekter ska vara experter på att få en ändamålsenlig funktionell och estetisk trädgård utifrån kundens önskemål och platsens förutsättningar.

Det kan i vissa fall vara ett stort arbete om det är en kuperad tomt där murar och trappor behövs. Då bör man göra en inmätning och avvägning så man får en skalenlig höjdsatt ritning som helst ska vara mängdsatt. Trädgårdsarkitekter är också bra på lämpliga växtval som påverkas både av klimat, jordmån, vilken skötselnivå som eftersträvas och självklart estetik.

Vi har uppskattat att få utföra trädgårdsanläggningar ritade av till exempel Topia landskapsarkitekter och Funkia landskapsarkitektur. I andra fall har kundens egen skiss, ibland med råd från oss, varit utmärkt underlag för en lyckad trädgårdsanläggning.

Tänk på att etableringsskötseln de två första åren är viktig och att växterna kan se lite ynkliga ut i början men snabbt växer på sig.

Bilder på tidigare anläggningsprojekt hittar du på sidan referenser.